Zondag 30 juli Taizé viering in Bathmen

In deze viering worden  Taize liederen gezongen en gebeden uitgesproken. De rust die van deze vieringen uit gaat, komt mede door de liederen die er gezongen worden, maar ook door de stilte momenten die er in deze viering zijn. De stilte is bedoeld om wat gezongen en gelezen is, de gelegenheid te geven door te laten dringen in je hart.