Vieringen

Taakgroep Vieringen (vieringen@pgbatmen.nl)

Kerkzijn doe je samen en dat komt allemaal samen in de eredienst. Eredienst en liturgie vormt het hart van onze gemeente. Liturgie, dat is wat er gebeurt, wat we samen doen: vieren, gedenken, lezen en luisteren, bidden, zingen, stil zijn, dopen, brood en wijn delen. En wat zou een eredienst zijn zonder muziek? We geloven in muziek, muziek inspireert en zingen van een lied brengt woorden tot leven. In muziek en lied brengen we God de eer en kunnen we gevoelens uiten, van dankbaarheid en vreugde, maar ook van zorg en verdriet. We putten daarbij uit een hele rijke traditie. Maar tijden veranderen. En daarmee verandert ook het karakter en de vorm van de eredienst en de liederen die graag gezongen worden. Het Nieuwe Liedboek waar we uit zingen is daar een goed voorbeeld van.

Meer informatie: mw. Hanja van Essen, tel. 0570- 551446