Toerusting

Taakgroep Vorming en Toerusting  (v-en-t@pgbathmen.nl)

Er kunnen in het leven van mensen speciale gelegenheden of momenten zijn waarbij een aanbod van vorming en toerusting steun kan bieden. Dat kunnen ingrijpende gebeurtenissen zijn als geboorte, doop, overstap naar voortgezet onderwijs, belijdenis, een relatie aangaan of beëindigen, verhuizen, gehandicapt raken, een geliefde verliezen aan de dood. Mensen kunnen ethische vragen hebben rond werk en werkloosheid, armoede, medische technologie, euthanasie. Het zijn vragen waarin de roep om  God en zijn aanwezigheid resoneert. Met haar programma ‘Brandstof’ draagt  de taakgroep bij aan de geloofsontwikkeling en geloofsbeleving.  Iedereen is welkom om mee te doen aan het programma ‘Brandstof’!  Meer informatie: mw. Alie Westra, tel. 0570-542898