Profielschets predikant(e) Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Ben jij naar ons op zoek?


Ben jij een inspirerende voorganger, spiritueel én een verbindende teamspeler? Heb je hart
voor eredienst en pastoraat? Wil je wonen en werken in onze gemeente? Wil je samen met
ons actief invulling geven aan onze eigentijdse manier van kerk-zijn? Lees dan verder!
Wij zoeken jou:

Een predikant (0,8 fte) die samen met de kerkelijk werker en veel enthousiaste en betrokken
vrijwilligers een team vormt.


Wij zien Jezus als de bron van ons denken en doen. Wij zoeken een predikant die met ons
meedenkt over het uitdragen hiervan en ons helpt bij het zichtbaar maken van onze
kerkelijke gemeente.

Iemand die het goede van het sociale leven in de verschillende dorpskernen waardeert.
Wat ga je doen:

 • vieringen: hierin ga je graag voor. Vanuit het verhaal van God maak je verbinding met
  de vragen waar wij vandaag voor staan.
 • pastoraat: vormgeven en creëren voor kinderen, jongeren en middengroep. Het
  ouderenpastoraat wordt ingevuld door de kerkelijk werker.
 • bezinning en ontmoeting: we zijn een actieve gemeente met een groot aanbod aan
  activiteiten, zoals preek van de leek, kloosterweekenden en ‘de kerk gaat vreemd’.

We dagen je uit om met ons mee te denken en te werken.

 • gemeenteopbouw: je werkt actief mee aan het verder versterken van de eenheid
  binnen de gemeente.

Waar kom je terecht:

 • een actieve, diverse, gevarieerde en breed georiënteerde gemeente.
 • kerkgebouwen in twee dorpskernen met organisten die meedenken over de muzikale
  invulling van de diensten, en een cantorij die geregeld meewerkt aan de diensten. Muziek speelt bij ons een belangrijke rol.
 • een pastorie naast de kerk in Bathmen.
 • salaris- en arbeidsvoorwaardenregeling volgens de richtlijnen van PKN.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op!

De volgende personen staan je graag te woord: Anke-Marjolijn Muller (voorzitter van de
beroepingscommissie) 0570-655318 en Cornelie Ensing (vicevoorzitter van de
beroepingscommissie), 06-27162383.

Je sollicitatiebrief ontvangen wij graag vóór 31 oktober 2018 via
beroepingscommissie@pgbathmen.nl

De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 12 en 13 november in de avond.