Preek van de Leek: Géke Veldwachter

Voor de zesde keer nodigen we in Bathmen ‘een leek’ uit om de preekstoel te beklimmen.
Het zijn mensen die in de samenleving van zich hebben laten horen.Of ze nou gelovig zijn of niet, gepreekt hebben ze nog nooit.

De ‘Preek van de Leek’ is geen gewone kerkdienst, geen alternatieve kerkdienst, maar een experiment van deze tijd. Op de kansel houden gastpredikers een persoonlijk betoog over wat hen bezielt.

De Preek van de Leek duurt ongeveer een uur. Onder het genot van een ‘borrel’ kan er nagepraat worden met de prediker.

De toegang is uiteraard gratis. Ook de borrel wordt aangeboden door de kerk.

Wel zal er worden gecollecteerd voor een goed doel en bieden we de mogelijkheid om voor dit evenement een vrijblijvende bijdrage te geven.

De zesde Battumse Preek van de Leek zal plaatsvinden op zondag 29 april 2018 om 16.00 uur in de Dorpskerk van Bathmen

Gastprediker is Géke Veldwachter-in ’t Hof.
Zij zal preken over het thema “Doe je wel iets waar je gelukkig van wordt?”

De preek zal in het Battums dialect worden gehouden.