Muziek

Klik hier het affiche hierboven om de website van de muziekkring Bathmen te bezoeken.

Cantorij en KKK…

zingenDe cantorij kennen we al jaren. Trouw wordt elke donderdagavond gerepeteerd om de gemeente vooral met liederen uit het Nieuwe Liedboek vertrouwd te maken. Een enkele keer trakteren we de Eeuwige, U en onszelf op een stuk Kerkmuziek van formaat zoals bijv. een cantate: een wat ingewikkelder zangstuk met solisten en instrumentalisten. Zo’n cantate kost wel veel studietijd zodat onze primaire taak dan wel wat in het gedrang komt. …

De afgelopen jaren ben ik ook meermalen benaderd door mensen die wel graag in de kerk willen zingen, maar niet wekelijks willen repeteren. Zo ontstond het ‘projectkoor’ dat meestal met Kerst Pasen werd ingezet.

Graag willen we ook een jongere generatie betrekken bij muzikale activiteiten in de kerk. Als cantorij schuiven we qua leeftijd allemaal wat op en willen we in Bathmen de ‘Lofzang gaande houden’ dan moeten jongere generaties ook van zich laten horen. Daarom heb ik voor volgend seizoen een plan bedacht.

De cantorij blijft gewoon bestaan en zal ook blijven meewerken aan vieringen. Het Nieuwe Liedboek is de voornaamste bron waaruit we putten. We blijven ook donderdags repeteren zij het, dat we dat met ingang van het komende seizoen niet meer wekelijks doen maar tweewekelijks. De tijd die dan voor mij vrij komt steek ik in het opzetten van het KKK: Kerk Klein (??)Koor ( een voorlopige werknaam). Deze groep werkt 3 à 4 keer mee aan vieringen, maar zal niet wekelijks repeteren. Voor elke viering worden in de week voorafgaand aan de betreffende zondag slechts 2 repetities gehouden (ws. donderdagavond en zaterdag in de namiddag) en een repetitie op de zondagmorgen zélf vóór de viering. Deze groep zangers zingt ook repertoire dat soms wat lastiger is. Gezien de korte repetitietijd wordt van deelnemers verwacht, dat ze in ieder geval de noten al thuis hebben gestudeerd. Een beetje behoorlijke zangstem is natuurlijk ook een voorwaarde. Leuk én een hele uitdaging! Een aantal mensen heeft zich al voor dit KKK gemeld en mochten er nog meer belangstellenden zijn dan hoor ik dat graag. In juni hoop ik duidelijk te hebben of we dit koor van de grond krijgen, maar gezien de belangstelling die er nu al is heb ik goede hoop. Wetend dat er een heleboel jonge mensen zijn die graag willen zingen, maar de drempel van de kerk soms net iets te hoog vinden of bang zijn dat hun kwaliteiten niet toereikend zijn zeg ik :

laat je zien, laat je horen!

Begin september organiseer ik voor alle belangstellenden een openbare repetitie zodat je weet waar je aan begint (en ook meteen merkt hoe leuk dat kan worden!).

Meer informatie is bij ondergetekende te verkrijgen.

Theo Tobé
kerkmusicus@pgbathmen.nl
tel:  0622958668.