Kerk naar buiten

Taakgroep Kerk en Samenleving

Kerk zijn we samen, maar de boodschap van het evangelie is voor iedereen. We willen en mogen het goede nieuws over Jezus Christus en de komst van Gods Koninkrijk niet voor onszelf houden. De taakgroep Kerk en Samenleving is verantwoordelijk voor de oecumene en de samenwerking op de grens van kerk en wereld van de gemeente.  Bij de taakgroep Kerk en Samenleving horen verschillende groepen en commissies, o.a.  de werkgroep  ‘Open Kerk’;  de oecumenische werkgroep Kerk en Landbouw,  de commissie Oecumenisch Overleg Bathmen Okkenbroek Lettele, CUNO (culturele uitwisseling noord Oost Europa,  de Raad van Kerken.

Meer informatie:  ds. André van den Bor, tel.  0570-547871