Contactgegevens

Dorpskerk Bathmen

Kerkplein 3, 7437PL Bathmen

Postbus 70, 7437ZH Bathmen

Website: www.pgbathmen.nl

 

Informatie over onze gemeente:

 

e-mail: scriba@pgbathmen.nl

 

Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 540294

e-mail: voorzitter@pgbathmen.nl

 

Ledenadministratie

Griet Wartena tel. 542779

e-mail: kerkelijkbureau@pgbathmen.nl

 

Huren ruimte kerk Bathmen

André Olden tel. 06-11608714

e-mail: verhuur@pgbathmen.nl

 

Kosterszaken

e-mail: koster@pgbathmen.nl

 

Vervoer van naar kerk

Wil Mandersloot tel. 540294

 

Oppasdienst

Dinie Nekkers  543153

 

Melden ziekenhuisopname/ ontslag

Dinie Hillebrand tel. 541345

b.g.g. Mieneke Jansen tel. 541320

 

Kerkblad

Het gezamenlijke kerkblad voor Bathmen en Okkenbroek heet ‘Baoken’

Het blad verschijnt 11 keer per jaar.

Eindredactie: Anny Soeteman, tel. 551659

 

Abonnement en inleveren kopij

Per e-mail: kerkbladpgokkenbroek@pgbathmen.nl