Communicatie

Taakgroep Communicatie (communicatie@pgbathmen.nl)

Kerkzijn doen we samen en communicatie is daarin essentieel voor de gemeente, zowel intern als extern. De  gemeente wil niet roepen, maar raken en verbinden. De taakgroep Communicatie heeft als opdracht om zich te bezinnen op de kerkelijke communicatie. Daarbij hoort het kerkblad, website, sociale media.  De taakgroep zoekt naar antwoorden op vragen: hoe bereiken we de hele gemeente? Hoe bereiken we randkerkelijken? De website van de gemeente kan door iedereen wereldwijd bekeken worden. Is de site daar ook op ingericht? Kan iemand die onbekend is met de gemeente zijn of haar weg naar de kerk vinden aan de hand van de website? De taakgroep Communicatie zoekt naar antwoorden op deze vragen en adviseert de kerkenraad.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: scriba@pgbathmen.nl