Categorie archief: Geen categorie

Preek van de Leek: Géke Veldwachter

Voor de zesde keer nodigen we in Bathmen ‘een leek’ uit om de preekstoel te beklimmen.
Het zijn mensen die in de samenleving van zich hebben laten horen.Of ze nou gelovig zijn of niet, gepreekt hebben ze nog nooit.

De ‘Preek van de Leek’ is geen gewone kerkdienst, geen alternatieve kerkdienst, maar een experiment van deze tijd. Op de kansel houden gastpredikers een persoonlijk betoog over wat hen bezielt.

De Preek van de Leek duurt ongeveer een uur. Onder het genot van een ‘borrel’ kan er nagepraat worden met de prediker.

Lees verder

Oecumenische Tentdienst op 9 juli 2017 in Okkenbroek

Tijdens het Okkenbroeksfeest is er op zondag een dienst in de feesttent, Vanaf 9.30 uur is er koffie/thee en limonade. De dienst begint om 10.00 uur. Voorgangers zijn Marijke de Brouwer uit Lettele en Hanja van Essen. He gemengd kerkkoor uit Nieuw Heeten o.l.v. Jannie Ribbink zal zingen en de samenzang begeleiden. Voor de kinderen is er een eigen tafel om mee te luisteren, mee te doen en creatief te zijn.

Na de dienst, om 11.00 uur, is er een brunch, georganiseerd door de feestcommissie.

Zondag 30 juli Taizé viering in Bathmen

In deze viering worden  Taize liederen gezongen en gebeden uitgesproken. De rust die van deze vieringen uit gaat, komt mede door de liederen die er gezongen worden, maar ook door de stilte momenten die er in deze viering zijn. De stilte is bedoeld om wat gezongen en gelezen is, de gelegenheid te geven door te laten dringen in je hart.

Boerderijdienst

Ook dit jaar is er weer een oecumenische Boerderij dienst. Op zondag 27 augustus op het veeteeltbedrijf van de familie Willemink. Dit jaar wordt aandacht geschonken aan de combinatie Zorg en Boerderij. Bij de familie Willemink is ruimte voor een paar cliënten met een beperking. Zij functioneren naar hun vermogen in het werk dat de veestapel met zich mee brengt. Zij worden daar in begeleid. Aan de andere kant is er sprake van een gezond, rendabel en effectief bedrijf dat al drie generaties meegaat en ook in de toekomst wil functioneren. Een spanningsveld met mogelijkheden voor dier en mens. Daarom is voor het thema gekozen: Zorg is recht-doen aan …… dier en mens.

De fanfare van De Eendracht verzorgt weer de muzikale omlijsting, Kinderen zijn van harte welkom en voor de allerkleinsten is er oppas. Na de dienst kunt u kennismaken met het vee in alle leeftijden, met hun begeleiders, en met enkele activiteiten die vanuit de ‘Zorg’ worden ondernomen ter wille van hun cliënten.
Plaats: boerderij van de familie Willemink, Willeminksweg 2a Lettele (aan de Bathmense kant van de Holterweg)

Tijdstip: zondag 27 augustus 10.00 uur
Organisatie in de handen van de werkgroep ‘Landbouw en kerken’ uit Bathmen, Okkenbroek, Lettele en Colmschate. Voorgangers in de viering: ds Trijnie Plattje en Leo Geurts, past.w.