Categorie archief: actueel

Profielschets predikant(e) Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Ben jij naar ons op zoek?


Ben jij een inspirerende voorganger, spiritueel én een verbindende teamspeler? Heb je hart
voor eredienst en pastoraat? Wil je wonen en werken in onze gemeente? Wil je samen met
ons actief invulling geven aan onze eigentijdse manier van kerk-zijn? Lees dan verder!
Wij zoeken jou:

Een predikant (0,8 fte) die samen met de kerkelijk werker en veel enthousiaste en betrokken
vrijwilligers een team vormt.

Lees verder

Sobere Maaltijd

Als ZWO hebben wij al jaren de gewoonte om deze tijd samen te starten met een sobere maaltijd.

Deze keer waren we met 30 mensen. We aten in de kerk. Er waren drie soorten soep: tomaten-pindasoep, kikkererwten-spinaziesoep en bananensoep met brood erbij.

Voor deze avond hadden wij Evelien Vrolijk, medewerker van Kerk-in-Actie uitgenodigd.

Het thema voor de 40-dagentijd is: onvoorwaardelijke liefde. Wij willen dit jaar het accent leggen op de moeders uit Oeganda.

Oeganda is een land met 40 miljoen inwoners, waarvan een groot deel in Kampala woont. Afgelopen jaar heeft Evelien het project van Kerk-in-Actie bezocht.

Zij liet ons daar iets van zien en wij willen nu graag het komende jaar met u aan de slag om dit project ook in Bathmen en Okkenbroek gestalte te geven.

Wij hebben alvast een begin gemaakt, want de opbrengst van de sobere maaltijd gaat daar ook naar toe. Evelien was positief over wat ze daar heeft gezien en over het opzetten van Mothers Union.

Moeders hebben moeite hun gezin iedere dag van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn.

Medewerkers van Mothers Union bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op.

U hoort nog meer van ons.

Namens het ZWO

Gera Ploeg

José Vijver

Bericht van de kerkenraad

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek heeft de begroting 2018 in de kerkenraadsvergadering van 27 november 2017 vastgesteld.

Deze vastgestelde begroting ligt vanaf 2 december 2017 voor minimaal 5 werkdagen ter inzage voor haar gemeente, in zowel de kerk van Bathmen als Okkenbroek.

Samenvatting van de begroting treft u hier aan.

Kerkproeverij 2017

Startzondag 17 september om 10 uur

“Kerkproeverij; een open huis”

 

Dit is het jaarthema en tevens het thema van de startzondag.
De contactpersonen van buiten-noord hebben zich hierover gebogen. Onder leiding van Ankie Borger hebben we een “open” zondagsviering bedacht. Natuurlijk is iedereen van harte welkom.

Zoals gewoonlijk beginnen we de ochtend om 10.00 uur. André van den Bor
en Hanja van Essen verdiepen zich in het verhaal van Abraham en Sarah die
drie gasten op bezoek krijgen. Wij zijn benieuwd naar hun uitleg.

Sectie buiten-noord heeft een heuse band, de Coolewee-connection.
Zij brengen een aantal nummers ten gehore.

Na iets meer dan een half uur gaan we proeven. We gaan proeven van wat er in de kerk allemaal gebeurt en te beleven valt en we proeven gerechten die gemaakt zijn door de contactpersonen. De gerechten vinden hun oorsprong in de bijbel. Hetzij door hun ingrediënten, hetzij doordat het in de bijbel wordt genoemd. Laat u verrassen!

Organist gezocht

De Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
zoekt een organist (m/v )

Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek is een veelkleurige gemeente binnen de PKN.

Deze is ontstaan op 8 januari 2017 na een fusie tussen PG Bathmen en PG Okkenbroek en heeft twee kerken. Kerkmuziek heeft een belangrijke plaats binnen de gemeente en diverse vieringen in Bathmen en Okkenbroek. In de zondagse eredienst is Liedboek 2013 de basis.

Er is een actieve cantorij in de Dorpskerk van Bathmen. De cantorij zingt ca. 10 keer per jaar; met enige regelmaat wordt medewerking verleend door andere instrumentalisten.

Voor de ere-, rouw- en trouwdiensten in met name de Dorpskerk van Bathmen zoeken we een organist. Naast de zondagse vieringen zijn er gedurende het winterseizoen twee maal per maand oecumenische vespers; de organist verleent aan een deel van deze vespers zijn medewerking.

De kerk in Bathmen bezit een neogotisch monumentaal orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk dat in 1876 is gemaakt door H.G. Holtgräve uit Deventer. In 1976 en 1994 is het orgel gerestaureerd. In deze kerk staat tevens een Elbertse kistorgel uit 2001 en een vleugel.

De kerk in Okkenbroek bezit een orgel dat in 1915 door J. Proper werd gebouwd met 18de-eeuwse onderdelen uit Blaricum.

orgel in Okkenbroek

orgel in Okkenbroek

orgel in Bathmen

orgel in Bathmen

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over onze gemeente zie: www.pgbathmen.nl en www.pgokkenbroek.wordpress.com.

Functieomschrijving

De functie van organist omvat de algemene leiding voor de kerkmuziek tijdens de erediensten en een aantal bijkomende vieringen. De organist is lid van de taakgroep Vieringen.

De organist draagt zorg voor de vulling van de speelroosters samen met het College van Kerkrentmeesters en ziet toe op het onderhoud van de orgels in Bathmen en Okkenbroek.

Gewenste bevoegdheidsverklaring: tenminste II voor organist of daarmee vergelijkbare opleiding.

Wij verwachten dat de nieuwe organist kerkelijk meelevend is, bij voorkeur lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Honorering

De functie is op basis van minimaal 2 erediensten per maand. Bijkomende vieringen, vergaderingen en extra voorbereidingen worden apart vergoed. De vergoeding is in overeenstemming met de Generale regeling op basis van de kerkmusicus-vrijwilligersregeling waarvoor per dienst een vergoeding zal gelden. De maximale honorering zal zijn conform functieniveau II.

Procedure

Uw sollicitatiebrief kunt tot uiterlijk 20 april 2017 richten aan de secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek: secretariskerkrentmeesters@pgbathmen.nl.

Het College van Kerkrentmeesters laat zich bijstaan door een commissie van advies. Een proefspel kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Anton Ploeg, secretaris van het College van Kerkrentmeesters, email: secretariskerkrentmeesters@pgbathmen.nl, tel: 06-10438225. Of met onze vorige organist, dhr. Theo Tobé, email: thtobe@planet.nl, tel: 06-22958668.