Beheer

College van Kerkrentmeesters (kerkrentmeesters@pgbathmen.nl)

Kerkzijn doen we samen en dat geldt eveneens voor de wijze waarop we onze middelen inzetten. Een belangrijk middel is onze oude kerk. Dit prachtige monumentale gebouw in het midden van het dorp is van groot belang voor eredienst, pastorale, missionaire en diaconale taken. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het kerkgebouw. Dit doet het college in verantwoording aan de kerkenraad. Het gaat hier o.m. om onderhoud kerkgebouw, restauraties, verbouwingen. Het college wordt ondersteund en geadviseerd door diverse stichtingen voor behoud voor kerkelijke gebouwen en door Monumentenzorg.  Meer informatie:  Dhr. André van Olden, tel. 06-11608714.