Auteursarchief: pgbathmen

Profielschets predikant(e) Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Ben jij naar ons op zoek?


Ben jij een inspirerende voorganger, spiritueel én een verbindende teamspeler? Heb je hart
voor eredienst en pastoraat? Wil je wonen en werken in onze gemeente? Wil je samen met
ons actief invulling geven aan onze eigentijdse manier van kerk-zijn? Lees dan verder!
Wij zoeken jou:

Een predikant (0,8 fte) die samen met de kerkelijk werker en veel enthousiaste en betrokken
vrijwilligers een team vormt.

Lees verder

Preek van de Leek: Géke Veldwachter

Voor de zesde keer nodigen we in Bathmen ‘een leek’ uit om de preekstoel te beklimmen.
Het zijn mensen die in de samenleving van zich hebben laten horen.Of ze nou gelovig zijn of niet, gepreekt hebben ze nog nooit.

De ‘Preek van de Leek’ is geen gewone kerkdienst, geen alternatieve kerkdienst, maar een experiment van deze tijd. Op de kansel houden gastpredikers een persoonlijk betoog over wat hen bezielt.

De Preek van de Leek duurt ongeveer een uur. Onder het genot van een ‘borrel’ kan er nagepraat worden met de prediker.

Lees verder

Sobere Maaltijd

Als ZWO hebben wij al jaren de gewoonte om deze tijd samen te starten met een sobere maaltijd.

Deze keer waren we met 30 mensen. We aten in de kerk. Er waren drie soorten soep: tomaten-pindasoep, kikkererwten-spinaziesoep en bananensoep met brood erbij.

Voor deze avond hadden wij Evelien Vrolijk, medewerker van Kerk-in-Actie uitgenodigd.

Het thema voor de 40-dagentijd is: onvoorwaardelijke liefde. Wij willen dit jaar het accent leggen op de moeders uit Oeganda.

Oeganda is een land met 40 miljoen inwoners, waarvan een groot deel in Kampala woont. Afgelopen jaar heeft Evelien het project van Kerk-in-Actie bezocht.

Zij liet ons daar iets van zien en wij willen nu graag het komende jaar met u aan de slag om dit project ook in Bathmen en Okkenbroek gestalte te geven.

Wij hebben alvast een begin gemaakt, want de opbrengst van de sobere maaltijd gaat daar ook naar toe. Evelien was positief over wat ze daar heeft gezien en over het opzetten van Mothers Union.

Moeders hebben moeite hun gezin iedere dag van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn.

Medewerkers van Mothers Union bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op.

U hoort nog meer van ons.

Namens het ZWO

Gera Ploeg

José Vijver

Bericht van de kerkenraad

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek heeft de begroting 2018 in de kerkenraadsvergadering van 27 november 2017 vastgesteld.

Deze vastgestelde begroting ligt vanaf 2 december 2017 voor minimaal 5 werkdagen ter inzage voor haar gemeente, in zowel de kerk van Bathmen als Okkenbroek.

Samenvatting van de begroting treft u hier aan.

Kerkproeverij 2017

Startzondag 17 september om 10 uur

“Kerkproeverij; een open huis”

 

Dit is het jaarthema en tevens het thema van de startzondag.
De contactpersonen van buiten-noord hebben zich hierover gebogen. Onder leiding van Ankie Borger hebben we een “open” zondagsviering bedacht. Natuurlijk is iedereen van harte welkom.

Zoals gewoonlijk beginnen we de ochtend om 10.00 uur. André van den Bor
en Hanja van Essen verdiepen zich in het verhaal van Abraham en Sarah die
drie gasten op bezoek krijgen. Wij zijn benieuwd naar hun uitleg.

Sectie buiten-noord heeft een heuse band, de Coolewee-connection.
Zij brengen een aantal nummers ten gehore.

Na iets meer dan een half uur gaan we proeven. We gaan proeven van wat er in de kerk allemaal gebeurt en te beleven valt en we proeven gerechten die gemaakt zijn door de contactpersonen. De gerechten vinden hun oorsprong in de bijbel. Hetzij door hun ingrediënten, hetzij doordat het in de bijbel wordt genoemd. Laat u verrassen!

Oecumenische Tentdienst op 9 juli 2017 in Okkenbroek

Tijdens het Okkenbroeksfeest is er op zondag een dienst in de feesttent, Vanaf 9.30 uur is er koffie/thee en limonade. De dienst begint om 10.00 uur. Voorgangers zijn Marijke de Brouwer uit Lettele en Hanja van Essen. He gemengd kerkkoor uit Nieuw Heeten o.l.v. Jannie Ribbink zal zingen en de samenzang begeleiden. Voor de kinderen is er een eigen tafel om mee te luisteren, mee te doen en creatief te zijn.

Na de dienst, om 11.00 uur, is er een brunch, georganiseerd door de feestcommissie.

Zondag 30 juli Taizé viering in Bathmen

In deze viering worden  Taize liederen gezongen en gebeden uitgesproken. De rust die van deze vieringen uit gaat, komt mede door de liederen die er gezongen worden, maar ook door de stilte momenten die er in deze viering zijn. De stilte is bedoeld om wat gezongen en gelezen is, de gelegenheid te geven door te laten dringen in je hart.

Boerderijdienst

Ook dit jaar is er weer een oecumenische Boerderij dienst. Op zondag 27 augustus op het veeteeltbedrijf van de familie Willemink. Dit jaar wordt aandacht geschonken aan de combinatie Zorg en Boerderij. Bij de familie Willemink is ruimte voor een paar cliënten met een beperking. Zij functioneren naar hun vermogen in het werk dat de veestapel met zich mee brengt. Zij worden daar in begeleid. Aan de andere kant is er sprake van een gezond, rendabel en effectief bedrijf dat al drie generaties meegaat en ook in de toekomst wil functioneren. Een spanningsveld met mogelijkheden voor dier en mens. Daarom is voor het thema gekozen: Zorg is recht-doen aan …… dier en mens.

De fanfare van De Eendracht verzorgt weer de muzikale omlijsting, Kinderen zijn van harte welkom en voor de allerkleinsten is er oppas. Na de dienst kunt u kennismaken met het vee in alle leeftijden, met hun begeleiders, en met enkele activiteiten die vanuit de ‘Zorg’ worden ondernomen ter wille van hun cliënten.
Plaats: boerderij van de familie Willemink, Willeminksweg 2a Lettele (aan de Bathmense kant van de Holterweg)

Tijdstip: zondag 27 augustus 10.00 uur
Organisatie in de handen van de werkgroep ‘Landbouw en kerken’ uit Bathmen, Okkenbroek, Lettele en Colmschate. Voorgangers in de viering: ds Trijnie Plattje en Leo Geurts, past.w.

Organist gezocht

De Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
zoekt een organist (m/v )

Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek is een veelkleurige gemeente binnen de PKN.

Deze is ontstaan op 8 januari 2017 na een fusie tussen PG Bathmen en PG Okkenbroek en heeft twee kerken. Kerkmuziek heeft een belangrijke plaats binnen de gemeente en diverse vieringen in Bathmen en Okkenbroek. In de zondagse eredienst is Liedboek 2013 de basis.

Er is een actieve cantorij in de Dorpskerk van Bathmen. De cantorij zingt ca. 10 keer per jaar; met enige regelmaat wordt medewerking verleend door andere instrumentalisten.

Voor de ere-, rouw- en trouwdiensten in met name de Dorpskerk van Bathmen zoeken we een organist. Naast de zondagse vieringen zijn er gedurende het winterseizoen twee maal per maand oecumenische vespers; de organist verleent aan een deel van deze vespers zijn medewerking.

De kerk in Bathmen bezit een neogotisch monumentaal orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk dat in 1876 is gemaakt door H.G. Holtgräve uit Deventer. In 1976 en 1994 is het orgel gerestaureerd. In deze kerk staat tevens een Elbertse kistorgel uit 2001 en een vleugel.

De kerk in Okkenbroek bezit een orgel dat in 1915 door J. Proper werd gebouwd met 18de-eeuwse onderdelen uit Blaricum.

orgel in Okkenbroek

orgel in Okkenbroek

orgel in Bathmen

orgel in Bathmen

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over onze gemeente zie: www.pgbathmen.nl en www.pgokkenbroek.wordpress.com.

Functieomschrijving

De functie van organist omvat de algemene leiding voor de kerkmuziek tijdens de erediensten en een aantal bijkomende vieringen. De organist is lid van de taakgroep Vieringen.

De organist draagt zorg voor de vulling van de speelroosters samen met het College van Kerkrentmeesters en ziet toe op het onderhoud van de orgels in Bathmen en Okkenbroek.

Gewenste bevoegdheidsverklaring: tenminste II voor organist of daarmee vergelijkbare opleiding.

Wij verwachten dat de nieuwe organist kerkelijk meelevend is, bij voorkeur lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Honorering

De functie is op basis van minimaal 2 erediensten per maand. Bijkomende vieringen, vergaderingen en extra voorbereidingen worden apart vergoed. De vergoeding is in overeenstemming met de Generale regeling op basis van de kerkmusicus-vrijwilligersregeling waarvoor per dienst een vergoeding zal gelden. De maximale honorering zal zijn conform functieniveau II.

Procedure

Uw sollicitatiebrief kunt tot uiterlijk 20 april 2017 richten aan de secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek: secretariskerkrentmeesters@pgbathmen.nl.

Het College van Kerkrentmeesters laat zich bijstaan door een commissie van advies. Een proefspel kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Anton Ploeg, secretaris van het College van Kerkrentmeesters, email: secretariskerkrentmeesters@pgbathmen.nl, tel: 06-10438225. Of met onze vorige organist, dhr. Theo Tobé, email: thtobe@planet.nl, tel: 06-22958668.